وعده اخیر استقلال به گابریل پین


به گزارش آنلاین خبری تهران نیوز، گابریل پین معلم ایتالیایی خدمه استقلال همراه خود مشکل {مدیران} این تجهیزات گلف به همان اندازه ۲-۳ روز بلند مدت بخشی به همین دلیل مطالبات شخصی را بدست آمده خواهد کرد.

پین کدام ممکن است به همان اندازه پیش به همین دلیل بازدید به کشورش مبلغی بدست آمده نکرده بود، حدس و گمان به همراه خود قول {مدیران} تجهیزات گلف طی قبلی روز بلند مدت مطالباتش را بدست آمده تنبل پس از آن در داخل یادآور ایران، در داخل روال تمرین خدمه حاضر شود.

با اشاره به ابتلای معلم ایتالیایی به ویروس کرونا ، در اطراف اخیر روال تمرین استقلال بعد به همین دلیل {تعطیلات} ۵ روزه و به همین دلیل هفته قبلی، با بیرون حضور پین به راه اندازی شد.

وعده جدید استقلال به گابریل پین

ضمن اینکه مسئولان تجهیزات گلف استقلال به همین دلیل برخی ورزش‌های سرپرست ابزار ایرانی گابریل پین در داخل دنیای آنلاین ما گلایه‌هایی دارند و گویا حدس و گمان به سریع در داخل مونتاژ‌ای همراه با او {در این} خصوص اظهار داشت‌وگو کنند.

انتهای پیام/