وضعیت نانوایی های شهر میانهبه گزارش خبرنگار بازار، طی روزهای گذشته شاهد جمعیت ازدحام در نانوایی های شهر میانه بودیم که امروز با فعالیت های بیشتر نانوایی وضعیت بهتری داشت و خریدهایی نیز کوتاه تر شد.

محمد کلامی معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار بازار در خصوص مشکلات استان در میانه گفت: دستور فوری موضوع را دادیم و اگر وجود داشته باشد در سریع ترین زمان ممکن حل شود.

فیلم از حامد یزدانی