وصول میزان قابل توجهی از وجوه بدست آمده از گاز استبه گزارش بازار، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در عملیاتی شدن پیمان‌های پولی دو یاجانبه، گفت: انعقاد پیمان‌های پولی و دو یا چندجانبه و اینکه می‌توانیم با ارزهای ملی تسویه‌های خود را انجام دهیم، بسیار بالاتر از چندجانبه است. زمینه رایزنی‌های خوبی با برخی از انجام شده و بزودی به یکی از کشورهای سفر می‌کنم تا عملیاتی شدن این موضوع را پیگیری کنم.

کل بانک مرکزی در پاسخ به سوالی در زمینه وصول مطالبات ایران از کشور عراق، گفت: همانگونه که وزیر نفت اعلام کرد میزان قابل توجهی از وجوه حاصل از گاز وصول شده است.