وزیر نفت برای انعقاد قراردادهای قدرت به ونزوئلا بازدید کردبه گزارش {بازار}، جواد اوجی، وزیر نفت ایران به ونزوئلا قادر به رفتن به به دلیل قدرت نفتی و امضای قراردادهای قدرت بین این دو ملت تحریم آمریکا، بازدید کرد.

به آموزش داده شده است منابعی کدام ممکن است خواستند نامشان فاش نشد، اوجی به در کنار گروهی روز شنبه وارد کاراکاس شدند. اوجی و هیئت همراهش به در کنار چاوز، رئیس نمایندگی پترولئو دو ونزئولا به دلیل مجتمع پالایشی پاراگوانا در داخل غرب ونزوئلا رفتن به کردند. پیش بینی می شود کدام ممکن است طرفین روز دوشنبه قراردادهای همکاری قدرت را امضا کنند.