وزارت جهاد باید برای مردمی که توان خرید ندارند، جبران کندبه گزارش بازار، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز در توئیتی نوشت: تلفنی به وزیرجهاد این کالاهایی را گفتم که با ارز ۴۲۰۰تومانی مانند گندم وارد می‌شوند و فرآورده‌های آن مثل آرد، ماکارونی به دلیل تفاوت قیمت هستند. زیاد به همسایه صادر یا قاچاق می شود، شکی نیست اما باید برای مردمی که توان خرید این کالاها را به هرنحو ممکن جبران کند.