ورود روزانه یک کشتی کالاهای اساسی به بنادر کشوربه گزارش بازار، کالاهای اساسی وارد شده به کشور شامل گندم، برنج و روغن خام از مجموع می‌خرند که برای تامین ذخایر شرکت توسعه کشور، به مراکز مصرف و تنظیم بازار این کالاها از مبادی خارجی، خریداری و وارد کشور می‌شود. مرکز اطلاع‌رسانی شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا ۱۵ مرداد، بیش از ۳ میلیون و ۶۰۲ هزار تن از این اقلام از طریق بنادر جنوبی و شمالی، وارد کشور شده‌اند و در حال حاضر، محموله‌های چند کشتی حامل کالای اصلی هستند. که اخیراً در بنادر کشور پهلوگیری‌اند نیز در حال حاضر هستند.

لازم به ذکر است با برنامه‌ریزی مناسب برای خرید کالای اساسی در سال و خرید و خرید این کالاها، میزان توجه به گندم، برنج، روغن خام و شکر خام ذخیره می‌شود که با توجه به نیاز بازار، از طریق شبکه‌های توزیع سراسری در اختیار شما قرار می‌گیرد. مصرف کنندگان قرار می گیرند.