واقعی سازی قیمت ها می تواند به ابزار نظارتی قوی تبدیل شودبه گزارش بازار، محمد قربانی با بیان اینکه قانون، برنامه ریزی، نظارت، تولید و بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی داده می شود، افزود: در حوزه ای که وفور کالا داشته باشد نیاز به بازرسی و نظارت هم کاهش می یابد. .

وی با اشاره به ارتباط با کالاهای یارانه ای نیازمند نظارت بیشتر هستیم، اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی متولی محصولات کشاورزی است و تولید کالاهای اساسی داخل از جمله گندم، کلزا، سویا، چغندر قند و نیشکر را انجام می دهد.

معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بخشی از کالا از طریق تولید داخل انجام می شود اما بخشی از آن از طریق واردات صورت می گیرد که هر ساله میزان واردات از نظر ارزی و وزنی مشخص است.

قربانی افزود: میزان تولید کالاهای کشاورزی مان در سال های گذشته خیلی بالا بود اما در سال های اخیر به علت خشکسالی مقداری کاهش پیدا کرده است ولی به این معنی نیست که انجام شود، اما بقیه نیازهایمان از طریق تامین می شود.

او با تاکید بر این که در موارد دیگر کالاهای اساسی نداریم، اضافه کرد: برخی اوقات به دلایلی از اختلال در حمل و نقل، مشکلاتی که ایجاد می کنند، به عنوان مثال در حمل روغن خامی که باید از بندر به کارخانه های فراوری انتقال پیدا کند ناشی از ایجاد می شود. شود.

قربانی تاکید کرد: مشکل در شکر و برنجی نداریم زیرا هم واردات و هم تولید داخل داریم.

معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزارت جهاد کشاورزی از 1800 بازرس استفاده می کند که در این وزارتخانه حضور دارند و هفت هزار بسیجی آموزش دیده در حوزه بازرسی محصولات کشاورزی و مواد غذایی حضور دارند و به وزارت کشاورزی جهاد کمک می کنند. کنند.

او افزود: هدف ویژه ما در حوزه بازرسی با شرایط جدید، برخی کالاها و حقوق مصرف کنندگان است زیرا معتقد است وزارت جهاد کشاورزی این است که کالا به مقدار قابل توجهی از حقوق مصرف کنندگان هم می تواند باشد.

قربانی اضافه کرد: برنامه ریزی کامل در تامین مرغ، تخم مرغ، شکر، گوشت و کالاها داریم و وفور کالاها نیز نشان دهنده برنامه ریزی کامل است.

معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه از ۱۵ آذر پارسال تا ۱۸ اردیبهشت امسال، ۴۹۰ هزار بازرسی داشتیم، گفت: ۴۳ هزار پرونده تشکیل و به سازمان بازرسی ارسال شد که عمده ترین دلیل آن گرانفروشی است و این موضوع نشان می دهد. شبکه توزیع کارکرد واقعی خود را در حمایت از مصرف کنندگان ندارد.

قربانی افزودن: یکی از دلایلی است که باعث ایجاد می‌شود و می‌تواند رخ دهد.

اضافه کرد: در روغن مشکل ایجاد شد اما به نظر مشکلی وجود ندارد، ما به التفاوتی باید به واحدهای فراوری پرداخت می‌شود که مشکل آن حل شد و تولید و پخش شد.