وارد مدیریت شده خودروهای ایمان، باکیفیت و کم مصرف آسیبی به تولید داخل نمی زندبه گزارش خبرنگار بازار، عزت اله اکبری تالارپشتی نماینده مردم تهران ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در توییتی نوشت: واردات خودروهای ایمان، باکیفیت و مصرف کم، نه تنها هیچ آسیبی به تولید داخل نمی رسد. زند باعث رضایت مردم، ایجاد رقابت، ارتقای کیفیت و منطقی ترشدن قیمت ها خواهد شد.

چاره کار، ادامه موجود نیست.

استمرار وضعیت موجود، خیانت به ملت است.