واردات گندم توسط بخش خصوصی آزاد شد| دستور مخبر برای تامین سریع کالاهای اساسیبازار گروه اصناف و بازرگانی: کاوه زرگران کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با خبرگزاری بازار از صدور مجوز برای واردات گندم توسط بخش ویژه خبر داد و گفت: در جلسه ای که انجمن غلات ایران با مخبر معاون اول رئیس جمهور رئیس جمهور دارای مشکلاتی بود که در تامین نهادها و غلات وجود داشت. دارد، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه قرار است که گندم توسط بخش خصوصی آزاد شود و مشکلاتی که در تامین و تامین کالاهای اساسی و نهاده های دامی وجود دارد، رفع شود. به دنبال این نشست همچنین دو روز پیش هم در کمیسیون اقتصادی دولت آزاد سازی واردات گندم توسط بخش خصوصی به تصویب رسید و از همین امروز فعالین اقتصادی می توانند در این حوزه ورود پیدا کنند.

او در ادامه با اشاره به برخی از پیش بینی‌ها مبنی بر نیاز به حداقل ۷.۸ میلیون تن گندم طی امسال، گفت: بخش پتانسیل واردات نصف این مقدار را دارد. اما با توجه به برداشت داخلی، قیمت گندم داخلی در نیمه اول سال مناسب تر از گندم های وارداتی است. بنابر این پیش بینی می شود که این محصول در نیمه دوم امسال توجیه اقتصادی داشته باشد و حجم زیادی را در پاییز و زمستان شاهد بودیم.

کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران همچنین در برخی از سخنان خود درباره نیاز به سایر اقلام گفت: میزان مصرف در ایران به حدود 6.5 میلیون تن می رسد که پیش بینی می شود امسال 4.5 میلیون تن می شود. در حالی که میزان مصرف سال گذشته در این حدود 3.3 میلیون تن بود.

زرگران همچنین با اشاره به اینکه احتمالاً بیشترین حجم را به میزان ۱۰ میلیون تن می رساند، افزود: نیاز ایران به غله و دانه روغنی طی امسال، حدود ۲۵ میلیون تن می شود.