واردات دامی به صورت ویژه نهادبازار گروه صنعت: هر چند در سال گذشته با وجود تمام مشکلات و مشکلات، جریان کلی تامین نهاده دامی می‌بود، با این حال در چند ماه گذشته جنگ، تحریم‌های سنگین علیه ایران به اصلی‌ترین نگرانی از مسائل مربوط به حوزه غذایی تبدیل شده بود. این در حالی است که بر اساس گزارش ها، دولت سیزدهم موفق شده است به صورت مستقیم نهاده دامی وارد کشور شود و یا در حال ورود می باشد.

مجتبی عالی، کارت ملی دامدارن ایران که روز یکشنبه، ۱۵ خرداد، در بندر امیر آباد برای نظارت بر بارگیری ذرت حضور داشت: «طی هفته گذشته مجموعا به میزان ۳۰ هزار تن ذرت توسط شرکت «آریو تجارت سهیل» با نظارت سازمان مرکزی. تعاونی روستایی وارد کشور می شود و پس از تاییدیه های استاندارد، قرنطینه و پزشکی با سرعت تمام در حال بارگیری و ارسال به سراسر کشور است.»

مدیر اتحادیه دامدارن ایران همچنین بیان کرد: «فرایند بارگیری و انتقال نهاده های دامی در ۲ بندر شمالی کشور شامل امیرآباد برای ذرت و انزلی برای جو، شروع و ادامه دارد. علاوه بر این، در بنادر جنوبی نیز عملیات ورود و ترخیص نهاده هایی مانند ذرت ووکنجاله سویا نیز در حال انجام است. از این رو دامداران عزیز به هیچ وجه نگران این نهاده های نبوده و هرگز به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.

این گزارش حاکی از آن شرکت آریو تجارت به عنوان یکی از شرکت‌های فعال در حوزه تامین نهادهای دامی برای دامداران است، که نهادهای دامی را از روزهای گذشته در سطح کشور آغاز کرده است. این در حالی است که بسیاری از افراد پس از شروع جنگ جنگ در این زمینه دچار مشکلات جدی هستند و برخی از آنها نیز در کاهش یا حذف مصرف کالاهای اساسی و مواد غذایی هستند.