واردات خودرو گامی برای رضایت مندی مردمبه گزارش بازار، جلال رشیدی کوچی افزود: باعث رقابت در صنعت خودرو می شود و این گامی است که با تنظیم آیین‌های دقیق می‌تواند اثربخش باشد و باعث کاهش قیمت شود.

نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسن گفتند: آئین نامه‌های واردات خودرو باید درست تنظیم شود و با مالیات‌ها، عوارض‌ها و حقوق گمرکی فراوان، قیمت یک خودروی اقتصادی در خارج از مرزهای ایران به یک خودروی تجملاتی و گران قیمت در ایران تبدیل شود.

رشیدی کوچی افزود: حتی لفظ واردات هم می‌تواند بر قیمت خودرو تأثیر مستقیم بگذارد به شرطی که این نامه‌ها تنظیم کنند و دسته‌های دست و پاگیر در آن گنجانده نشود و این قطعاً می‌تواند بر روی بازار خودروهای داخل تأثیر بگذارد و مجموعه وزارت صمت هم نظارت داشته باشد. تحت تأثیر مافیای خودرو قرار نگیرند تا این حلاوت و شیرینی در کام مردم باشد.

اعضای کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس گفتند: این اتفاق به نفع مردم، اقتصاد کشور، حفظ سرمایه‌های انسانی و اقتصادی کشور است و امیدواریم این صنعتی که ۶۰-۵۰ سال مورد حمایت شدید است و به گفته خود خودروسازان، همه چیز ضرر کرده است. رونق برسد.