هیئت رئیسه مجلس با اعلام وصول استیضاح وزیر صمتبه گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سیدنظام الدین موسوی در تشریح جزئیات جلسه امروز هیئت رئیسه مجلس گفت: در این جلسه تقویم دستورکارهای 3 ماهه مجلس بررسی و براین اساس مسائل اساسی که در این مدت در دستور کار مجلس مشخص شد.

وی افزود: در این جلسه همچنین مکاتبات و دیدگاه های برخی از افراد در مورد نحوه قرعه کشی نطق ها، تذکرات و اختراعات روزانه در صحن علی مجلس نیز بررسی و تصمیم گیری شد.

موسوی با بیان این که هم اکنون درخواست‌های مطرح برای استیضاح برخی از وزرا به هیت رئیس ارسال شده است، گفت: در جلسه امروز و مباحثی که مطرح می‌شود و نیز بر اساس زمان بندی درخواست‌ها برای استیضاح، طرح استیضاح آقای فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و … تجارت اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون تخصصی آن ارسال شد.