همکاری صاحبان ایده و ابداعات جدید برای افزایش تولیدات کشاورزی همدانبه گزارش بازار؛ رضا بهراملو ظهر با بیان اینکه کشاورزی با روشهای سنتی پاسخگو نیست، اظهار کرد: به دنبال امنیت پایدار است که در عین افزایش تولید، آب و خاک حفظ شود.

وی با تولید منطقه طبیعت سرلوحه قرار گرفته است، افزود: تولید با شاخص‌های جدید نیازمند و همکاری دستگاه‌های ذیربط و دور از جزیره‌ای است.

سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با توجه به اینکه فراخوانی در ارائه طرح‌های دانش‌بنیان صادر می‌شود به نحوی که تشکلات و خصوصی ورود می‌کند، یادآور می‌شود: از صاحبان ایده و ابداعات جدید در افزایش تولید همزمان با حفظ و حراست آب و استقبال از خاک می شود.

وی در ادامه گریزی به چشم‌انداز تولیدات کشاورزی تا پایان سال ۱۴۰۴ زد و گفت: ۲۷ درصد افزایش تولیدات کشاورزی در کشور و بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در استان هدف گذاری شده است که با ورود دانش فنی با کمترین مصرف آب و خاک محقق خواهد شد.

بهراملو با بیان اینکه 4.8 میلیون تن میزان تولید محصولات کشاورزی استان است، عنوان هدف: هدف تولید استان تا پایان دولت سیزدهم 5.3 میلیون تن است و با نظر گرفتن شرایط خشکسالی تنها به روش علمی می‌توان این افزایش را ایجاد کرد. .

وی کرد: آب و غذای وابسته به یکپارچه، بنابراین ارتباط تنگاتنگ برای رسیدن به امنیت الزامی است و می‌توان برنامه‌هایی را از مدیریت یکپارچه آب، تولید علمی به عنوان نقشه راه و افزایش تولید گلخانه‌های و دام طیور را مد نظر داشت.