همراهی دستگاه قضا با دولت در جهت حل مشکلات اقتصادیبه گزارش بازار، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قضائی ضمن تقدیر از رسانه ملی برای تبیین اقتصادی اقتصادی دولت افزود: رسانه ملی در این روزها به همه افراد ذیربط فرصت مناسبی برای داد تا مواضع و برنامه های خود را در حوزه مسائل اقتصادی می دهد. کشور تبیین می کنند در حالی که صدا و سیما مطالبات مردم را هم به گوش می کند باید کار کند.

وی ادامه داد: رسانه ملی با فراهم کردن شرایط آگاهی بخشی به مردم نقشی در اطلاع رسانی مطالبات مردم به دولت و خنثی کردن عملیات روانی دشمن ایفا کرد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به تلاش دولت در جهت حل مشکلات مردم افزود: موضوع اصلاح برخی از مسائل اقتصادی در کشور ممکن است مورد اتفاق نظر باشد. توانایی نقدینگی که در سال‌های افزایش فزاینده نیز از موارد دیگری است که دولت برای آن دغدغه جدی دارد.

دستگاه قضائی که عموم مردم باید به سهم خود از انفال قابل تبدیل شوند، تصریح کرد: یارانه‌ای که پرداخت می‌شود و هزینه‌هایی را که مردم می‌دهند باید به دهک‌های پایین‌تر بهتر داشته باشند و در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، دهک‌های پایین از شرایط باشند. بهتری می شوند.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: اگر کسانی بخواهند در مسیر تلاش کنند روزی دولت خللی ایجاد کنند و از شرایط استفاده کنند قوه قضاییه و تعزیرات حتما برخورد کنند.

وی با اشاره به یکی از برنامه‌های قوه قضاییه جدی و دولت در مسیر مبارزه با تغییر کاربری‌ها و تصرفات اراضی افزود: ایجاد خوبی در این خصوص به صورت هماهنگ انجام می‌شود و بخش‌های زیادی از تغییر کاربری‌ها، تصرفات اراضی و بسترها و رودخانه‌ها نیز آزاد می‌شوند. که همچنان باید ادامه پیدا کند.

رئیس دستگاه قضاوت کرد: از همه دادستان‌ها و روسای دادگستری‌ها می‌خواهم که در مسیر حفظ اراضی ملی تلاش کنند و این روند را ادامه دهند.