هزینه پول نقد پارسیان در امروز ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱به گزارش آنلاین خبری تهران نیوز، هزینه سبک ها پول نقد پارسیان به همان اندازه نوک پیشنهادات در امروز به رئوس مطالب {زیر} است:

۱. پول نقد ۵۰ سوتی به ۶۶۵.۰۵۰ ریال رسید.

۲. پول نقد ۱۰۰ سوتی به ۱.۳۱۰.۱۰۰ ریال رسید.

۳. پول نقد ۱۵۰ سوتی به ۱.۹۵۵.۱۵۰ ریال رسید.

۴. پول نقد ۲۰۰ سوتی به ۲.۶۰۰.۲۰۰ ریال رسید.

۵. پول نقد ۲۵۰ سوتی به ۳.۲۴۵.۲۵۰ ریال رسید.

۶. پول نقد ۳۰۰ سوتی به ۳.۸۹۰.۳۰۰ ریال رسید.

۷. پول نقد ۴۰۰ سوتی به ۵.۱۸۰.۴۰۰ ریال رسید.

۸. پول نقد ۵۰۰ سوتی به ۶.۴۷۰.۵۰۰ ریال رسید.

۹. پول نقد منصفانه گرمی پارسیان به ۱۲.۹۲۱.۰۰۰ ریال رسید.

۱۰. پول نقد ۱.۵ گرمی پارسیان به ۱۹.۳۵۳.۵۰۰ ریال رسید.

۱۱. پول نقد 2 گرمی پارسیان به ۲۵.۸۲۲.۰۰۰ ریال رسید.

منبع مفید : ایمنا

انتهای پیام/