هزینه پول نقد در لحظه ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ + جدولبه گزارش وب خبری تهران نیوز، هزینه پول نقد در داخل ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ را در داخل تهران نیوز تفسیر می کنید.

هزینه اقامت اصلاح همانقدر کم اساساً بیشترین زمان
پول نقد امامی ۱۳۱,۲۴۰,۰۰۰ (۰.۴۷%) ۶۱۰,۰۰۰ ۱۳۰,۶۲۰,۰۰۰ ۱۳۱,۶۳۰,۰۰۰ ۱۹:۵۹:۳۷
پول نقد بهار {آزادی} ۱۲۷,۹۰۰,۰۰۰ (۰.۷۴%) ۹۴۰,۰۰۰ ۱۲۶,۸۸۰,۰۰۰ ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹:۵۹:۳۷
نیم پول نقد ۷۳,۰۵۰,۰۰۰ (۰.۱۴%) ۱۰۰,۰۰۰ ۷۳,۰۵۰,۰۰۰ ۷۳,۰۵۰,۰۰۰ ۱۱:۳۹:۱۰
ربع پول نقد ۴۳,۰۸۰,۰۰۰ (۰.۱۴%) ۶۰,۰۰۰ ۴۳,۰۸۰,۰۰۰ ۴۳,۰۸۰,۰۰۰ ۱۱:۳۹:۱۰
پول نقد گرمی ۲۶,۵۵۰,۰۰۰ (۰.۱۱%) ۳۰,۰۰۰ ۲۶,۵۵۰,۰۰۰ ۲۶,۵۵۰,۰۰۰ ۱۱:۳۹:۱۰

انتهای پیام/