هزینه نفت نپخته برنت به ۱۰۸.۱۰ دلار آمریکا رسیدبه گزارش {بازار} به نقل به دلیل آناتولی، هزینه {هر} بشکه نفت نپخته برنت در داخل صبح در حال حاضر جمعه، ۲۹ آوریل ۲۰۲۲ همراه خود پیشرفت ۰.۷۸ درصدی به ۱۰۸ دلار آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ عرف رسید.

این در داخل حالی است کدام ممکن است نفت برنت، روزهای قبلی را همراه خود هزینه ۱۰۷.۲۶ دلار آمریکا به بالا برده بود.

حتی می تواند {هر} بشکه نفت نپخته وست تگزاس آمریکا (WTI) هم اکنون به بهای 105.79 دلار آمریکا داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستد می‌شود.

به آگاه هزینه نفت نپخته برنت به دلیل لحاظ فنی در داخل محدوده ۱۰۹.۱۲ به همان اندازه ۱۱۱.۲۷ دلار آمریکا از دوام کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل محدوده ۱۰۶.۹۷ به همان اندازه ۱۰۴.۸۲ دلار آمریکا نیز کمک می تواند.