هزینه طلا در امروز ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ + جدولبه گزارش وب خبری تهران نیوز، فینال هزینه طلا در داخل ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ را در داخل تهران نیوز بیانیه می‌کنید.

هزینه اقامت اصلاح همانقدر کم اساساً بیشترین زمان
انس طلا ۱,۸۹۰.۵۴ (۰.۴۶%) ۸.۶۴ ۱,۸۸۱.۵۹ ۱,۹۰۷.۰۶ ۲۲:۳۴:۲۹
انس نقره ۲۳.۴۲ (۰.۱۲%) ۰.۰۳ ۲۳.۳۱ ۲۳.۶۹ ۲۲:۳۳:۲۷
طلای ۱۸ عیار ۱۲,۹۲۴,۰۰۰ (۰.۴۸%) ۶۲,۰۰۰ ۱۲,۸۵۵,۰۰۰ ۱۲,۹۷۷,۰۰۰ ۱۹:۵۹:۵۵
طلای ۲۴ عیار ۱۷,۲۳۲,۰۰۰ (۰.۴۸%) ۸۳,۰۰۰ ۱۷,۱۳۹,۰۰۰ ۱۷,۳۰۲,۰۰۰ ۱۹:۵۹:۵۵

انتهای پیام/