هزینه‌کرد ۳۹ تومان اعتبار برای اصلاح شبکه‌های روستایی در همدانعلی سهرابی در گفتگو با خبرنگار بازار بیدار اظهار داشت: در حال حاضر شبکه فشار متوسط ​​برق در استان همدان به بیش از 10 هزار کیلومتر رسیده است که 0.8 درصد رشد نسبت به سال 99 داشته‌ایم است.

وی با بیان اینکه انرژی تحویلی استان سه هزار و 852 میلیون کیلووات ساعت است، گفت: فروش انرژی نیز سسه هزار و 479 میلیون کیلووات ساعت و متوسط ​​مصرف مشترکین خانگی استان در سال، دو هزار کیلووات ساعت است.

شرکت مشترک توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به اینکه پیک بار مصرف ما ۸۲۰ مگاوات است، گفت: تعداد مشترکین شهرستان همدان ۳۲۰ هزار مشترک، انرژی انرژی یک هزار و ۲۶۳ میلیون کیلووات ساعت و مصرف انرژی یک هزار و ۱۶۷ میلیون کیلووات ساعت است. .

وی با بیان اینکه انرژی برق در شهرستان همدان ۷.۷ درصد است، افزود: طول شبکه توزیع در این شهرستان چهار هزار و ۳۸۷ و تعداد فیدرهای عمومی ۲۰ کیلوولت ۷۹ فیدر است.

سهرابی بیدار عنوان کرد: با برق‌دار شدن روستاهای انجلاس و مرادبلاغی تعداد روستاهای برق‌دار شهرستان همدان به ۱۱۱ روستا و استان به یک هزار و ۷۳ روستا رسید.

وی با اشاره به وجود 110 هزار مشترک در شهرستان فامنین اظهار کرد: انرژی انرژی این شهرستان 116 میلیون کیلووات ساعت و مصرف انرژی نیز 116 میلیون کیلووات ساعت بوده و انرژی انرژی 1.7 درصد است.

۳۷ درصد مصرف استان همدان در بخش کشاورزی است
شرکت مشترک توزیع نیرو برق استان همدان با بیان اینکه ۳۷ درصد مصرف استان همدان در بخش کشاورزی است، گفت: ۶۳ درصد مصرف شهرستان فامنین و ۱۸ درصد مصرف برق شهرستان همدان در بخش کشاورزی است.

وی ادامه داد: بخش خانگی نیز ۳۳ درصد مصرف استان، ۲۱ درصد مصرف برق فامنین و ۴۱ درصد مصرف برق شهرستان همدان را شامل می‌شود.

سهرابی بیدار بیان کرد: اصلاح شبکه‌های روستایی نیز از مباحث مهمی است که نمایندگان مردم شهرستان همدان و فامنین از بند ج ثبت ۶ عوارض روستایی، کمک بزرگی در این بخش بود که سال گذشته از این محل ۳۹ میلیارد تومان اعتبار جذب کرد. در روستاها برای اصلاح شبکه، تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار و برداشتن پایه‌هایی که در معابر باقی مانده بود، هزینه شد.

وی با بیان اینکه تبدیل سیم‌های مسی به کابل خودنگهدار در کاهش خطرات و پایداری شبکه‌ای است، بیان کرد: برای شهرها به حاشیه شهرها نیز نیازمند منابع مشابه بند ج ثبت ۶ هستیم.

شرکت مشترک توزیع نیروی برق استان همدان خط کرد: همکاران ما در مقدمه حضور دارند و پیگیر مسائل مردم هستند و در این راستا مشکلات روستاها در حوزه برق جمع آوری شده و در حال رفع هستیم.