هدایت منابع داخلی به طرح های توسعه راهکارهای نفتی برای کنترل نقدینگی استبه گزارش بازار به نقل از وزارت نفت، حجت‌الله فرزانی، با بیان اینکه هدایت نقدینگی‌های داخلی به سمت تولید و صنعت نفت اتفاق خوب و مبارکی است، گفت: اگر بتوانیم منابع بانک‌های داخلی را معطوف کنیم، سرمایه‌گذاری کنیم در صنعت نفت، بدون شک اتهاق ماتوناد قانههههههههههههههههههههههههههههههههالهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

وی افزود: یکی از بانک‌های مهم بانک‌ها برای هدایت بانک‌ها به سمت تولید و سرمایه‌گذاری است که از این رو ورود بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌های این چنینی مانند بخش و گاز، می‌تواند هم نقدینگی‌های موجود در اقتصاد را کنترل کند و هم در کاهش تورم اثرگذار باشد.

این کارشناس امور بانکی و مالی مشخص کرد: سرمایه‌گذاری در تولید به‌ویژه صنعت نفت از طریق بانک‌ها برای کشور ما که به نوعی بانک‌محور یا بانک‌پایه می‌تواند برای اقتصاد کشور نیز مفید باشد و بشود.

به شانا، ۱۴ تیرماه، گزارش آیین امضای تفاهمنامه توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان بین شرکت ملی نفت ایران، بانک‌ها و شرکت‌های اکتشاف و تولید امضا شد.

جواد اوجی، وزیر نفت درباره این قرارداد گفته بود: توسعه میدان مشترک نفتی آزادگان 115 میلیارد دلار عایدی و درآمدزایی برای کشور ایجاد می‌کند و 20 هزار نفر به همراه دارد.