هتل تکمیل ۲۵ طبقه ای نوشهر نیازمند رفع مشکلات زیرساختی استسعید یزدانی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به ساخت هتل پنج ستاره در شهرستان نوشهر در زمینی به صد هزار مترمربع در سال 94 شروع شد، افزود: این هتل دارای 52 اتاق در 2 طبقه است که بدون دریافت بانکی دارای پیشرفت مناسب است. است.

وی با بیان اینکه اکنون اجرای این پروژه به دلایل مشکلاتی که مانع از آن می شود، خواستار جستجو برای رفع مسائل فرآروی آن شد و گفت: این پروژه ظرفیت ایجاد بالای دارد و به زودی 80 شغل ایجاد می کند.

وی میزان اشتغال غیرمستقیم این هتل پنج ستاره و ۵۲۰ اتاق را ۱۲ هزار نفر ذکر کرد و گفت: باید با رفع مشکلات زیرساختی از جمله مسائل فراروی تامین برق آن، کمک کنیم تا این پروژه هر چه زودتر به بهره برداری برسد.

یزدانی همچنین از سرمایه گذاری هتل خواست تا پروژه های اداری را برای تامین برق هتل تکمیل کنند.