هافبک سرخ‌ها به پرسپولیس باقی مانده است قرارداد امضا نکرده استبه گزارش آنلاین خبری تهران نیوز، رضا اسدی هافبک دفاعی پرسپولیس زمان تابستان قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به دلیل کش را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوس های قابل توجه به پرسپولیس به اینجا رسید، {در این} فصل آن قرار است بازیکنی که هواداران این خدمه حساب کردن داشتند، نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین ماده موضوع باعث شد به همان اندازه انتقادات به دلیل این شرکت کننده شدید تعداد زیاد شود.

طی روزهای قبلی ، خبری مبنی بر اصرار 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتصد هزار دلاری خدمه بوریرام تایلند برای 2 فصل به اسدی چاپ شده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیکان این شرکت کننده هم {رسیدن} این اصرار را تایید کردند. رضا که در طولانی مدت این فصل قراردادش همراه خود پرسپولیس تمام می تواند، باقی مانده است اصرار تمدید قرارداد خریداری شده نکرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی ها معتقدند این شرکت کننده اولیه از راه دور سرخ پوشان خواهد بود، احتمالا.

پیگیری های ما نمایشگاه ها، اصرار بوریرام به اسدی مناسب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مذاکرات شدید هم {در این} زمینه صورت گرفته ولی شماره ۸ پرسپولیس باقی مانده است هیچ قراردادی را به صورت مناسب امضا نکرده است. در حقیقت اسدی باقی مانده است برای درگیر شدن به تایلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امضای قرارداد همراه خود بوریرام تعیین قطعی شخصی را نگرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل تایلندی ها تقاضا کرد به همان اندازه چند قبلی زمانی به او می رود جایگزین دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به دلیل آن قرار است رضا {پاسخ} آخرین تمیز کردن با این تجهیزات گلف تایلندی بدهد. تقریباً در مورد {شرایط} نه چندان مثبت اسدی در داخل پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه اصرار شگفت انگیز بوریرام به لحاظ اقتصادی، پرس و جو اینجا است که چرا اسدی باقی مانده است قراردادش را همراه خود این خدمه امضا نکرده است؟

این درحالیست که این شرکت کننده طبق مقررات به دلیل نیم فصل خواهد شد حتی همراه خود {هر} تیمی که دوست خوب دارد، پیش قرارداد ببندد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی تنبل. شنیده های ما حاکی به دلیل آن قرار است است که رضا بدش نمی آید منصفانه فصل نه در داخل پرسپولیس نگه دارد. شماره هشت سرخ پوشان که خانوار ای پرسپولیسی هم دارد، آنچه ممکن است باشد چشم انتظار اصرار تمدید قرارداد به دلیل سوی تجهیزات گلف پرسپولیس است به همان اندازه پای {میز} مذاکره همراه خود {مدیران} پرسپولیس بنشیند. اسدی دوست خوب دارد در داخل صورت فراهم شدن {شرایط} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه تقاضا یحیی گل محمدی مراقبت از این شرکت کننده ، قراردادش را همراه خود پرسپولیس تمدید تنبل، ولی اگر پیشنهادی به دلیل سوی پرسپولیس نرسد ، رضا به احتمالات قابل توجه {راهی} بوریرام هر دو خدمه یکی دیگر می تواند.

انتهای پیام/*