نیاز کشور به صرفه‌جویی در اوج بار مصرف برق| مردم به پایداری تولید و کار کمک کنندبه گزارش بازار، محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به مشوق های وزارت نیرو برای صنایع و کشاورزی گفت: در ایام اوج بار مصرف برق کشور (ساعات ۱۲ تا ۱۸ و ۱۹ تا ۲۳) به مدیریت صحیح مصرف نیاز داریم.

وی اظهار کرد: انرژی و برق در کشور ما یارانه‌ای است به همین دلیل باید ضمن آگاهی از مردم، مشوق‌هایی را برای آنها در نظر گرفت تا مصرف درستی در مصرف برق داشته باشد. نتیجه نهایی ادامه این مسیر استفاده از برق و جلوگیری از خاموش شدن صنایع است.

نماینده مجلس شورای اسلامی با یادآوری خاموشی‌ها در سال گذشته گفت: خاموشی‌ها در سال‌های گذشته به صنایع و کشاورزی تبریز وارد می‌شوند، چرا که با افزایش مصرف، صنعت برق و کشاورزی را قطع می‌کنند و این آسیب سنگینی به تولید وارد می‌کنند.

وی ادامه داد: برای جلوگیری از خاموشی‌ها، مردم در مصرف برق مصرف کنند تا تولید و صنعت آسیب ببیند، در این بین نیروها هم برق تولید می‌کنند.

بنا بر این گزارش، وزارت نیرو در دولت سیزدهم توسعه 35 هزار مگاواتی برق را در دستور کار خود قرار داده است، همچنین مشوق‌هایی در زمینه مصرف برق برای همه بخش‌ها از تولید و غیرمولد در نظر گرفته شده است.