نوک محل اقامت‌نشینی شاگرد ارگ‌نوییبه گزارش آنلاین خبری تهران نیوز،یونس شاکری {مدتی} است کدام ممکن است روال تمرین فیزیوتراپی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی خودش را مشارکت در می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود در هفته است کدام ممکن است ملایم دوی را نیز تحریک کردن کرده است.

همراه خود این {شرایط} او می رود قطعا به همان اندازه نوک فصل نمی‌تواند در داخل روال تمرین گروهی نیروی کار حاضر شود با این وجود همراه خود اینحال همراه خود حضور در داخل کمپ الیاف علاوه بر این دیدار همراه خود هم‌ تیمی‌های خودش، بخشی به دلیل توسعه درمانی را نیز در داخل محل روال تمرین گل‌گهر پایین بالا می‌گذارد.

منبع مفید: برنا

انتهای پیام /