نوسازی شناورها و ساماندهی سفرهای دریایی؛ اولویت سازمان بنادر در سال ۱۴۰۱به گزارش بازار، مجید علی‌نازی در حاشیه بازدید از دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دریایی و دریانوردی در کیش گفت: شرکت‌های فعال در حوزه صنایع دریایی و دریانوردی، فعالیت‌های می‌کنند و باید به گونه‌ای عمل کنند که حمایت و حمایت مناسب از شرکت‌های مشابه در دستورکار قرار گیرد. .

معاونت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر اینکه سازمان بنادر، حمایت از تولید داخل و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه دریایی است، عنوان کرد: سازمان بنادر در اجرای شعار سال ۱۴۰۱ که از سوی مقام معظم رهبری تولید می‌شود. دانش بنیان و آفرینش نام‌گذاری شده است، حرکت می‌کند.

علی‌نازی با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه حمایت‌های مادی و معنوی از شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور سرآمد است، گفت: سازمان بنادر در حوزه‌های دانشگاهی و علمی، گام به گام با دانشگاه ها حرکت کرده و موفقیت‌های بسیاری را به دست آورده است.

معاونت امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه این سازمان در حوزه نوسازی ناوگان به صورت مدون برنامه ریزی کرده است، افزود: سیاست و سازمان سازمان بنادر و دریانوری در سال ۱۴۰۱، نوسازی و ساماندهی سفرهای دریایی ایمن و راحت است و دستیابی به آن. این هدف، جزوه های اصلی به شماره می رود و سازمان بنادرهم مورد نیاز در نظر گرفته شده است.