نمایندگان موافق حذف عبارت «به پایان شهریور» در اصلاحیه قانون بودجه ۱۴۰۱ منطقهبه گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سیدکاظم دلخوش آباتری با اشاره به پیشنهاد دولت مبنی بر حذف عبارت «به نرخ پایان شهریور» در «لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور» گفت: این لایحه هنوز اعلام وصول نشده است. موافق این حذف نیست چراکه هر نوع اصلاح و تغییری از این دست گرانی‌های بیشتر خواهد شد. بنابراین دولت موظف است کالاهای اساسی را به نرخ پایان شهرویور سال گذشته به مصرف‌کننده‌ها می‌رساند و اینکه تا الان عمل نمی‌کند و نمی‌تواند دلیلی بر حذف این عبارت‌شود.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت به دلیل عدم عرضه کالاهای اساسی به نرخ شهریور سال 1100 تخلف کرده است مجلس پیگیر این اشتباه است که عبارت «به نرخ پایان شهریور» را در لایحه اصلاح قانون بودجه 111 کل کشور حذف کنید. انتقادی بزرگ تر است و نمایندگان موافق این حذف چراکه در این شرایط نباید مردم نگران شوند.

وی همچنین با اشاره به بند دیگری «لایحه اصلاح قانون سال ۱۴۰۱ کل کشور» که باعث می شود از انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی جلوگیری شود، بیان کرد: اگر این لایحه هنوز اعلام وصول نشده است اما در صورتی که در دستور کار قرار گیرد به عنوان یک عنوان مطرح شود. مخالف درباره این بند صحبت خواهم کرد چراکه نمایندگان به دنبال شفاف‌سازی هستند.

مجلس شورای اسلامی افزود: برخی دولتمردان بر روی برخی از بندهای لایحه‌ای -که هنوز در مجلس اعلام وصول نشده- کار اشتباهی است چرا که باعث ایجاد مشکلاتی در سطح جامعه خواهد شد.