نمایندگان مجلس، ساماندهی بازار اجاره‌بهای مسکن است



به گزارش بازار، اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به افزایش بی رویه قیمت ها در سال گذشته و بی ثباتی بر بازار خرد گفت: در همان زمان یک طرح در مجلس مطرح شد و سپس به کمیسیون عمران ارجاع داده شد که در حال حاضر حاضر است. در دستور کار قرار دارد.

وی بی ضابطگی رفتار اجاره ای و همچنین خرید و فروش مسکن را دلیل اصلی ارائه طرح به عنوان عنوان کرد و افزود: این طرح تبدیل به طرح بزرگ ساماندهی بنگاه های املاک شد. چند جلسه از بررسی کارشناس این طرح آغاز شده است و ادامه دارد. امیدواریم بعد از دو یا سه جلسه، طرح نهایی شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو از مخالفت به موازات طرح کمیسیون عمران خبر و بیان کرد: طرح ثبت تصمیم در سامانه یکپارچه در مجلس به تصویب رسیده است که توسط کمیسیون قضایی بررسی آن صورت گرفته است. در آن ذکر شده است که مرجع قیمت گذاری در شورای قیمت گذاری باشد که در ماده 54 قانون مالیات مستقیم مشخص شده است.

وی از محدود دریافت بنگاه های ملکی خبر داد و کرد: دریافت بنگاه های ملکی به صورت پلکانی خواهد شد. در حال حاضر این به صورت توافقی با هر مبلغی تعیین می شود.

شاکری درباره طرح ساماندهی بنگاه های ملکی که در کمیسیون عمران در حال بررسی است، یادآور شد: بعد از چند جلسه بررسی، این طرح به صحن خواهد آمد و پس از رای تصمیم گیری خواهد شد. طرح های دیگری نیز برای قیمت گذاری اجاره بها به عنوان پیشنهاد پیشنهاد شده است و به عنوان یک طرح قانونی هنوز مطرح نشده است زیرا اساسا این موضوعات هستند.

شاکری نمایندگان مجلس را ساماندهی به بازار اجاره می دهد و به صورت کلی مسکن عنوان کرد و گفت: در حال حاضر کار روی فرمولی است که بتوانیم موضوع اجاره بها را ساماندهی کنیم اما هنوز به نتیجه مشخصی دست پیدا نکرده ایم. مجلس از وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی عمده شهرسازی، مطالب گری کرده است تا این کار را انجام دهد اما آن هنوز نتوانسته اند فرمول مشخصی را تهیه کنند که مقبول باشد.