نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز دوشنبه را بشناسیدیکی از راه حل های تحلیلی بنیادی و تکنیکال شناسایی نمادهای با ارزش های روزانه و به دست آوردن هدف قیمتی آن است، هرچقدر ارزش حتی در چه روند مثبت و چه منفی در یک نماد بیشتر باشد، آن نماد به ویژه فعالان سرمایه در بازار باشد. است، نمادهایی که در صف فروش و خرید قرار دارند نشان دهنده پیشرونده باشند یا اصلاح قیمتی نمادها بوده اند و می توانند مورد توجه قرار گیرند، اما این یکی از آیتم های تحلیل نمادها بوده است و برای تجزیه و تحلیل دقیق موارد بنیادی و تکنیکال یک سهم مانند بوده است. ترازنامه و نقشه نیز مورد بررسی قرار گرفتن. نمادهای اعمال امروز (دوشنبه، نوزدهم اردیبهشت ۱۴۰۱) را بشناسید:

پر تراکنش‌های امروز بورس
نمادهای آسیاتک، شستا، خساپا پرتراکنش های بورسی امروز بودند.

تاثیر می گذارد مثبت بر شاخص کل بورس
نمادهای شبریز، مبین، بفجر تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

تاثیر می گذارد منفی بر شاخص کل بورس
نمادهای فارس، شبندر، شستا تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

بیشترین حجم قابل
این نسبت را شستا، خودرو، خساپا کسب کردند.

بیشترین ارزش قابل
این نسبت را خساپا، خگستر، خودرو کسب کردند.

بیشترین درخواست کرد
نمادهای ورنا، افران، کمند با بیشترین میزان در بازار مواجه شدند.

بیشترین فروش سهام
مهمترین عرضه ها نیز مربوط به غدشت، همای، انرژی1 در بازار امروز بود.

بیشترین افزایش قیمت روزانه
بیشترین افزایش روزانه در سهام سخاش، شنفت، کمنگنز به ثبت رسید.

بیشترین کاهش می دهد قیمت روزانه
بشترین کاهش قیمت در نمادهای کسعدی، فرآور، پرداخت صورت گرفت.