نقش کلیدی قانون صدور مجوزهای کسب و کار در محلبه گزارش نقل از خانه ملت، علی ورناصری درباره قانونرضا مجوز مجوزهای کسب و کار که توسط دستگاه‌ها اجرا می‌شود، گفت: اگر مشکلات و معایب قوانین قبلی را احصاء کنند، باید قانون جدید -که توسط مجلس یازدهم تصویب شود. شد- پی دید، بنابراین در صورت اجرای صحیح این قانون توسط دستگاه‌های اجرایی، روند پروژه‌سازی بهبود خواهد یافت.

نماینده مردم مسجدسلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون نقش کلیدی را در این مکان سرمایه‌گذاری می‌کند. جوانان و کارآفرینان در طی سال‌ها و دهه‌های گذشته به دلیل آسیب‌های بسیار دیده‌شده اما اقدام انقلابی مجلس یازدهم باعث می‌شود که مجوزهای کسب و کار انجام شود.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی نیز پا به پای مجلس وارد میدان شوند و قوانین جدید به‌ویژه قانون صدور مجوزهای کسب و کار را به درستی اجرا کنند تا از سرگردانی سرمایه‌ها، کارآفرینان کاسته شود و آن‌ها نیز به کمک مردم بیایند.

عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت ناخوشایند صدور مجوزهای کسب و کار باعث می شود که شاخص سهولت راهاندازی کسب و کار در کشور نامناسب باشد، اظهار کرد: اصلی ترین راه حل برای رفع مشکل از مسیر مشکلات، حذف پیچ و خم مجوزها است که قانون مهم‌ترین گام در مسیر این مانع‌زدایی است.