نقش بورس کالا در تقسیم بندی به بازار فولادبه گزارش بازار، مهرداد اکبریان افزود: دولت سال گذشته تمام توان خود را در تنظیم بازار و سرکوب قیمت‌ها در زنجیره فولادی که این موضوع نتیجه منفی در پی داشت، گذاشت. این موضوع همچنین در استفاده از حلقه‌های زنجیره محصولات فولادی منجر به مشکلات توسعه، قیمت گذاری و حاشیه می‌شود.

هیئت مدیره انجمن سنگ آهن ایران مشخص کرد: بورس بهترین نقش را در سال‌های گذشته در موضوع بازگشت تولید محصولات فولادی به روش‌های سنتی و مصرف محصولات ایفا کرد تا محصولات فولادی از قیمت گذاری دستوری فاصله از بین برود.

وی ادامه داد: لازمه این کار ورود و حضور جدی بازیگران در زنجیره بورس است تا خرید محصولات فولادی در بورس انجام شود و به ایجاد یک اقتصاد سالم منجر شود.

اکبریان اظهار داشت: بورس یک سری محصولات بیشتر و یک محیط کاملا اقتصادی برای محصولات زنجیره ای فولادی در کشور ارائه و بیشترین پوشش را به این بازار ارائه می دهد.

هیئت مدیره انجمن سنگ آهن رئیس ایران همچنین گفت: در حالی که محصولات و صنایع معدنی در بورس کالا حضور دارند، ولی فولادی‌ها در بورسی‌ها نقشی ندارند که مدیران در جلسات و اتاق‌های فکری به شرایطی برسیم که جذب سرمایه‌ای در تولید و متقاضیان داشته باشند. باشیم و با رفع نواقص بیشتر محصولات فولادی را در بورس کالا داشته باشیم.

وی تاکید کرد: این اقدام همراهی دولت را می‌طلبد که اگر این چالش در ماه‌های آینده حل شود، کار درخشانی را برای بورس کالای می‌زنیم.