نقش بانک های خصوصی در اقتصاد آذربایجان شرقی نزدیک به صفر استبه گزارش بازار، صابر پرنیان با بیان اینکه در صنعت آذربایجان جفا شده است، اظهار کرد: عقب ماندگی سال‌های گذشته تامین منابع مالی طرح‌های سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی را جبران کنید..

وی افزود: استان آذربایجانشرقی در بسیاری از رشته های صنعت با سرمایه گذاری و پرچمداری بخش خصوصی، سرامد و پیشران کشور است..

پرنیان گفت: در سال گذشته یک سال تحصیلی در استان های صنعتی 2.6 درصد کشور بوده است که با توجه به اینکه استان دارای 4.9 درصد جمعیت کشور و 7 درصد از صنعت کشور است. خواستار افزایش حداقل ۳ برابری استان هستیم.

رئیس سازمان، صنعت و تجارت آذربایجان شرقی تصریح کرد: استان برای تکمیل مجموعه تولید و افتتاح طرح های بالای ۶۰ پیشرفت نیازمند ۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات است..

وی ادامه اختیارات بانک های استان را افزایش داد تا یک صنعتگر برای افزایش بیش از 15 میلیون بار به تهران سفر کند این کار باعث می شود که معطل واحد شود و هم هزینه برای کارشناس و … می شود..

پرنیان با بیان نقش بانک های خصوصی در استان نزدیک به صفر، اظهار کرد: بانک ها باید درحوزه سرمایه گذاری پاسخگو باشند..

پرنیان در مورد دیگری از سخنان گفت: مشکل تامین مواد اولیه تولیدی خود را با مشکل مواجه می‌کند که در خارج از استان، مواد اولیه غیررسمی تولید می‌شوند که به آنها آسیب برساند..

سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی بیان کرد: استان در رئیس سازمان زیرساخت ها و نیاز سرمایه گذاری است. برای مثال در استان 44 درصد برق مورد نیاز شهرک های صنعتی در تصاویری که این رقم برای استان های صنعتی بسیار بالاتر است عرضه می شود.