نقش بانک مرکزی و دولت در اصلاح بازار بورس چیست؟ | انتشار تصمیم اصلی اصلاح بازار؟بازار گروه بورس: در روزهای اخیر شاخص کل بورس روندی نزولی به خود گرفته این در حالی است که شاخص های اقتصاد کلان همه چیز را نشان می دهد و این تضاد در بازار نشان می دهد که اتفاقاتی در پشت پرده در حال وقوع است که باعث می شود بازار فاز اصلاح شود. برخی از بازارهای بازار شاخص بعد از یک روش را کاملاً طبیعی می دانم اما از آنجایی که بازار در یک سال گذشته هیچ رشدی نداشت و سایر بازارهای موازی روندی پیشرفتی نداشتند و انتظار می رفت در این بازار در سال های گذشته را تا حدودی جبران کند.

دولت از همان ابتدای سال با بیان منابع ذکر شده است و ابتدای خرداد اولین انتشار اعتبار به ارزش 3.2 هزار میلیارد تومان در بورس را کلید زد و همین مسئله را به خروج نقدینگی از بازار اعلام کرد.

اما مشخص است که دولت از همان سال ابتدایی با ذکر منابع بیان شده است و در ابتدای خرداد اولین انتشار به ارزش 3.2 هزار میلیارد تومان در بورس را کلید زد و همین مسئله را به خروج نقدینگی از بازار عرضه کرد.

انتشار کتاب به دلیل جهت دهی به نقدینگی
یک اقتصاددان در گفتگو با بازار با اشاره به اینکه دولت با کسری بودجه مورد نظر است و چاره ای جز انتشار ندارد، گفت: انتشار اسناد به دلیل جهت دهی به نقدینگی شرکت های دولتی و بانک ها منفی بر بازار است، اما در حال حاضر در بازار وجود دارد. بهترین سیاست این است که انتشار با حجم کم و به صورت حجمی انجام شود، زیرا دولت مطمئنا در شش ماهه دوم سال جاری با کسری بودجه همراه می شود، از سوی دیگر اقتصاد اعلام کرده است برای تامین بودجه کسری اموال مازاد دولت در سال. جاری به فروش می رسد که به نظر نمی رسد هنوز زیرساخت های لازم برای فروش این اموال فراهم شده باشد، از این رو دولت مجبور است که انتشار را ادامه دهد..

انتشار اوراق نقدینگی بازار سهام را به سمت بازار بدهی سوق می دهد این مسئله را به افزایش عرضه سهام توسط حقوقی ها در بازار سرمایه می دهد و حجم بازار سهام را هم به دنبال آن می برند، اما با توجه به اینکه به این موضوع توجه می شود. بازار رشدی ندارد خطر جدی متوجه سهامداران در میان مدت نیست

وحید شقاقی با بیان اینکه انتشار این منبع می تواند در زمان سررسید مشخص شود که دولت باید اصل و فرع آن را پرداخت کند، گفت: در انتشار خطای راهبردی این است که برای هزینه های جاری منتشر می شود در حالی که سرمایه گذاری برای توسعه است. زیرساخت ها و پروژه های تامین اعتبار عمرانی باید منتشر شود تا از این طریق بستری برای سرمایه گذاری و رونق تولید فراهم شود.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه انتشار نقدینگی بازار سهام را به سمت بازار می دهد، تصریح کرد: این مسئله به افزایش درآمد سهام توسط سرمایه ها در بازار سرمایه می شود و حجم بازار سهام هم کاهش می یابد. حقوقی ها بیشتر می فروشند، اما با توجه به اینکه بازار رشد چندانی ندارد خطر جدی متوجه سهامداران در میان مدت نیست

او با تاکید بر ورود شرکت های به بازار در عمق باحشیده می شود، گفت: وقتی نمادها برای فروش هستند و قیمت پایانی برای عملی ارزش سهام حفظ می شود، اما در شرایطی که خیلی از نشانه ها منفی با حجم مبنا داشته باشند. وجود دارد به شدت افت می کند به طور قطع فروش اوراق بهادار روی بازار سرمایه اثر منفی می کند، اما اگر دولت به سراغ سرمایه گذاری نرود باید برای تامین بودجه کسری به استقرار صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی برود که دنبال تورمی برای اقتصاد است. از این رو دولت اعتبار را به استقرار پایین جامعه داده تا دهک های به دلیل افزایش پایه پولی زیر فشار اقتصادی قرار نگیرند.

یکی از سیاست های دولت برای جلوگیری از تورم ادامه رشد بورس با استفاده از کنترل نقدینگی بازار است که از طریق انتشار انتشار انجام می شود. در واقع دولت برای جلوگیری از افزایش انتظارات تورمی که در نتیجه سیاست های احتمالی بروز کرده است، شاخص کل بورس را وارد فاز اصلاح یا حفظ می کند تا از این طریق مانع از بروز تورم جدید شود.

سیاست سرکوب رشد شاخص برای کنترل تورم انتظاری
کامران ندری استاد اقتصاد در گفتگو با خبرنگار بازار با تاکید بر اینکه یکی از سیاست های دولت به نوعی شاخص رشد سرکوب است، گفت: از سیاست های دولت برای جلوگیری از جلوگیری از رشد ادامه بورس با استفاده از کنترل نقدینگی بازار است که از طریق انتشار اوراق بهادار انجام می شود. می شود. در واقع دولت برای جلوگیری از افزایش انتظارات تورمی که در نتیجه سیاست های احتمالی بروز کرده است، شاخص کل بورس را وارد فاز اصلاح یا حفظ می کند تا از این طریق مانع از بروز تورم جدید شود.

او با تاکید بر اینکه بر بازار سرمایه در یک محدوده ای ارزنده قرار دارد، اظهار داشت: کنترل بازار سرمایه تا جایی می تواند ادامه داشته باشد که نسبت به آن با رشد سایر بازارها برای سهامداران منطقی باشد، در غیر این صورت سایر بازارها هم باید مانند آن باشند. آرزو و … به رشد خود ادامه دهد در غیر صورت خروج سرمایه از بازار اتفاق می افتد.

دولت به دنبال کنترل بخشی از نقدینگی از طریق انتشار اوراق و افزایش نرخ سود بین بانکی است، در حال حاضر خبرها از بانک مرکزی حکایت از رشد نرخ سود بین بانکی دارد، در چنین وضعیتی اگر بازار سهامی در روند نزولی داشته باشد ممکن است نقدینگی باشد. بازار سهام خارج و وارد بانک ها شود

ندری با اشاره به این که نرخ سود بین بانکی از سایر فاکتورهایی را در بازار سهام می گوید: دولت به دنبال کنترل بخشی از نقدینگی از انتشار و افزایش نرخ سود بین بانکی است، در حال حاضر خبرها از بانک مرکزی حکایت از رشد نرخ رشد. سود بین بانکی دارد، در چنین وضعیتی اگر بازار سهامی نزولی داشته باشد، ممکن است نقدینگی از بازار سهام خارج و وارد بانک ها شود یا حتی ممکن است در بازارهای دیگر مانند ارز، مسکن و خودرو وارد شود.

او با تاکید بر اینکه بر روی افت بازار سرمایه هم تاثیر منفی بر نقدینگی سرگردان در بازار دارد، گفت: این نقدینگی در بانک ها و سایر بخش های مولد حبس نشوند می توانند بازارهایی را مانند طلا، ارز، خودرو و … وارد کنند.

او با بیان اینکه نرخ سود بین بانکی تاثیرات منفی بر بازار سرمایه می گذارد، گفت: این سیاست مانع ورود نقدینگی به بازار سرمایه می شود و این مسئله در شرایطی که بورس روندی نزولی دارد، می شود. تشید می شود.