نقش آفرینی فضای مجازی در قیمت گذاری بازار مسکن| قیمت ها در اختیار بند «مافیایی» استمحمدرضا صنعتی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: فضای مجازی و اپلیکیشن های فعال در این زمینه یکی از افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در کشور هستند.

رئیس اتحادیه املاک گرگان افزود: مافیایی در کشور وجود دارند که برای قیمت گذاری می کنند و آن را تثبیت می کنند و مردم هم از این افزایش قیمت ها می ترسند.

وی با اشاره به اقدام دولت برای تولید مسکن در کشور، گفت: دولت قدم های خوبی در تولید و جهش مسکن برداشته است و در حدود چهار سال، چهار میلیون مسکن به مردم تحویل می دهد، بسیار عالی است.

صنعتی ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد می تواند اتفاقات خوبی در زمینه کاهش اجاره ها و خرید و فروش ملک باشد.

وی با اشاره به افزایش قیمت اجاره بها، اضافه کرد: در دهه 80 بنگاه داران املاک اجاره بها را مشخص می کنند، ولی در حال حاضر خود مالک را مشخص می کند در حالی که مردم ما را مقصر افزایش قیمت ها می دانند.

اتحادیه املاک گرگان گفت: در واقع املاکی ها، هیچ نقشی در افزایش اجاره بها ندارد بلکه سیستم اداری و دولتی موضوعه تاثیر دارد و کنترل زیادی بر این داشته باشد.

وی ادامه داد: یک روز، قیمت اجاره قیمت ملک بود و به عنوان مثال اگر قیمت ملک 500 میلیون بود، یک هفتم از قیمت کل، رهن باید پرداخت شود.

صنعتی بیان کرد: هم اکنون قیمت خانه در مناطق پایین شهر گرگان، متری حدود 16 میلیون تومان است و اگر بخواهیم یک خانه صد متری را قیمت گذاری کنیم، حدود یک میلیارد و 500 میلیون تومان می شود و اگر بخواهیم یک پنجم قیمت ملک داشته باشیم. رهن آن را حساب کنم، قیمت ها سر به فلک می کشد.

وی گفت: به دلیل افزایش هزینه های معیشت و مشکلات اقتصادی ملاک اجاره بها بر اساس تورم شده است.