نفس تنگی اقتصاد مقاومتی با انباشت بخشنامهبه گزارش بازار، روح الله ایزدخواه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: اگر کلمه ای بالاتر از عشق به سراغ آن رفتم، آن را جهاد سازندگی تقدیم می کردم، اگر جهاد با این سرعت به دست نمی آمد. نمی آمد. اینان بزرگ ترین آبرو را به انقلاب اسلامی دادند. این گزاره های تاریخی از تعابیر بلند حضرت امام خطاب به جهاد سازندگی است. نهادی که به اذعان بزرگان نظام جوان مرگ شد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: الگوی فرهنگ و مدیریت جهادی است که می تواند خط اصیل حکمرانی انقلابی و اداره مردم بنیان مسائل کشور را به نفع مستضعفان و پابرهنگان و به ضرر متهجرین و رانت خواران ترسیم کند. کند.

وی افزود: جهاد سازندگی که در قله این الگو بود مع الاسف در مقاطع مختلف با طراحی دولت ها و تصویب مجلس های وقت تضعیف و نهایتاً منحل شد. حال در ابتدای گام دوم انقلاب اسلامی باید مجلس و دولت انقلابی تکلیف شان را با تداوم الگوی پرتوان و کارآمد و نجات حکمرانی جهادی مردمی روشن کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با طرح این پرسش که آیا می تواند برای جبران کسری ها بودجه و حساب وکتاب های همیشه معوق پولی و مالی تدابیر و اقدام خود را بر سفره معیشت مردم تحمیل کنیم، یا باید به جای آزادسازی قیمت ها توان انباشته و خفته مردم را آزاد سازی کنیم، ادامه داد: به جای کنترل خودکامانه زندگی مردم آن ها را به میدان کار و تولید و گشایش مالی کشور بیاوریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: آیا می‌دانید انباشت قانون روی و بخشنامه روی بخشنامه نفس تنگ اقتصاد مقاومتی را همچنان به شماره بیاندازیم و کشاورزی، صنعت و بازار مثلاً مردم را تنظیم می‌کنند یا برعکس به توانمندی‌های کوچک و بزرگ و انبوه. فراگیر بخش های مختلف مردم متوسل می شوند.

وی اضافه کرد: اینجانب در سالروز تشکیل جهاد سازندگی مظلوم با خوف و رجا امیدوارم راه را انجام دهم و بیش از این فرصت تحول واقعی با تکیه بر جهادگران جوان و پرنشاط کشور از دست ندهیم.