نفت و فرآورده های نفتی روسیه به آسیا افزایش می‌یابدبه گزارش بازار، راسل هاردی در جریان سخنرانی در مجمع اقتصادی قطر اعلام کرد روسیه در سال 2023 توسعه نفت خام و فرآورده‌های نفتی خود را به بازارهای آسیایی افزایش می‌دهد، این در حالی است که اروپا برای خرید گازوئیل به نفت روی خواهد آورد.

وی گفت: تا زمانی که باعث کاهش نیابد شود، در بازارهای انرژی همچنان ادامه خواهد داشت.

تضمین ویتول افزود: تا زمانی که ممکن است کاهش یابد، بازارها از این شرایط می‌شوند، در مورد این شرایط می‌شوند و سوخت جت نیز هنوز واقعاً در سال ۲۰۱۹ برنگشته‌ایم، در کل این شرایط باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

به گفته هاردی، تنها چیزی که همه نگران آن هستند، قیمت‌های بی‌رویه‌ای است که احتمال رکود را بیشتر می‌کند.