نزدیک شدن حجم قراردادهای منعقده آتی به ۵۰ هزار قراردادبه گزارش بازار، در جریان هفته گذشته، تعداد ۴۹ هزار و ۹۹۴ قرارداد آتی بر پایه سه دارایی زعفران نگین، صندوق و نقره منعقد شد و ارزش بیش از ۲۳۴ میلیارد طلا و ۵۳۶ میلیون تومان را در پی داشت.

تعداد گران در ۴ سررسید و برای تحویل در دوره های اردیبهشت، تیر، شهریور و آبان ماه ۱۴۰۱ تعداد ۴۴ هزار و ۴۳۰ قرارداد آتی زعفران نگین را منعقد کردند و ارزش بیش از ۲۳۴.۵ میلیارد تومان را به ثبت رساندند. با این عملکرد عملکردی زعفرانگین هم در حجم و هم در ارزش صدرنشین شد. زعفران ن به تنهایی بازار قراردادهای آتی را در سیطره خود نگه می دارد و به ترتیب ۸۹ و ۷۸ درصد از حجم و ارزش کل قراردادهای منعقده را در این هفته از آن خود می کند.

انعقاد ۴ هزار و ۶۳۹ قرارداد آتی صندوق طلا در سه سررسید خرداد، مرداد و مهر ماه امسال بیش از ۴۹ میلیارد و ۱۱۳ میلیون تومان را در پی داشت. دارایی پایه با این عملکرد عملکردی به ترتیب ۹ و ۲۱ درصد از حجم و ارزش کل را به خود اختصاص داده است.

قرارداد گران برای تحویل در دو دوره خرداد و مرداد ماه سال جاری نیز تعداد 925 قرارداد آتی نقره را منعقد کرده و ارزش آن را از 1.9 میلیارد تومان برای این دارایی پایه به ثبت می رساند.