نرخ ارز آزاد امروز 25 خرداد 1401 + جدولبر اساس گزارش ها شبکه خبری تهرانقیمت دلار در 25 خرداد 1401 در حالی اعلام شد که قیمت دلار نسبت به معاملات اخیر اندکی تغییر کرد. نرخ ارز امروز در فرآیند معاملات بازار آزاد در جدول زیر آمده است.

جدول قیمت ارز آزاد امروز پنجشنبه 27 خرداد 1401

نرخ تبدیلخرید ارز سنافروش ارز سناخرید ارز نیمافروش ارز نیمانرخ ارز دولتی
دلار

۲۶۶,۸۹۲

۲۶۹,۳۱۶

۲۵۰۷۹۰

۲۵۳,۰۶۸

۴۲، ۰۰

یورو

۲۷۸,۱۵۲

۲۸۰,۶۷۹

۲۶۱,۳۷۱

۲۶۳,۷۴۵

43,772

پوند انگلیس

۳۲۱,۳۲۲

۳۲۴، ۲۴۱

۳۰۱,۹۳۶

۳۰۴,۶۷۹

۵۰,۵۶۶

درهم

۷۲,۶۷۳

۷۳,۳۳۴

۶۸,۲۸۸

۶۸,۹۰۹

۱۱, ۴۳۷

انتهای پیام/