نرخ ارز آزاد امروز 19 خرداد 1401 + جدولبر اساس گزارش ها شبکه خبری تهرانقیمت دلار در 20 خرداد 1401 در حالی اعلام شد که قیمت دلار نسبت به معاملات اخیر اندکی تغییر کرده است. نرخ ارز امروز در فرآیند معاملات بازار آزاد در جدول زیر آمده است.

جدول قیمت ارز آزاد امروز پنجشنبه 19 خرداد 1401

نرخ تبدیلخرید ارز سنافروش ارز سناخرید ارز نیمافروش ارز نیمانرخ ارز دولتی
دلار

۲۵۹,۸۵۹

۲۶۲,۲۱۹

۲۴۴, ۸۴۰

۲۴۷,۰۶۴

۴۲، ۰۰

یورو

۲۷۷,۹۵۵

۲۸۰، ۴۸۰

۲۶۱,۸۹۱

۲۶۴,۲۷۰

۴۴,۹۲۵

پوند انگلیس

۳۲۷,۲۱۲

۳۳۰، ۱۸۴

۳۰۸، ۳۰۱

۳۱۱، ۱۰۱

۵۲,۸۸۷

درهم

۷۰,۷۵۸

۷۱, ۴۰۱

۶۶۶۶۹

۶۷۲۷۵

۱۱, ۴۳۷

انتهای پیام/