نرخ ارز آزاد امروز 1 تیر 1401 + جدولبر اساس گزارش ها شبکه خبری تهرانقیمت دلار در 10 تیر 1401 اعلام شد، در حالی که قیمت دلار نسبت به معاملات اخیر اندکی تغییر کرده است. نرخ ارز امروز در فرآیند معاملات بازار آزاد در جدول زیر آمده است.

جدول قیمت ارز آزاد امروز چهارشنبه 10 تیر 1401

نرخ تبدیلخرید ارز سنافروش ارز سناخرید ارز نیمافروش ارز نیمانرخ ارز دولتی
دلار

۲۷۲,۴۳۶

۲۷۴,۹۱۱

۲۵۲,۵۷۲

۲۵۴,۸۶۶

۴۲، ۰۰

یورو

۲۸۵, ۴۰۸

۲۸۸، ۰۰

۲۶۴,۵۹۷

۲۶۷,۰۰۱

۴۴، ۰۰

پوند انگلیس

۳۳۳,۰۷۱

۳۳۶,۰۹۶

۳۰۸, ۷۸۴

۳۱۱,۵۸۹

۵۱,۳۴۸

درهم

۷۴,۱۸۳

۷۴۸۵۷

۶۸,۷۷۴

۶۹,۳۹۹

۱۱, ۴۳۷

انتهای پیام/