مکمل های غذایی و مقررات FDA

بر اساس قانون سلامت و آموزش مکمل‌های غذایی در سال 1994، تولیدکنندگانی که مکمل‌های غذایی را تولید می‌کنند، باید مسئولیت اطمینان از ایمنی محصولات را قبل از عرضه به بازار داشته باشند.

این تولیدکنندگان مسئولیتی در قبال ارائه اطلاعات به هیئت مدیره سازمان غذا و دارو قبل از عرضه محصول در بازار ندارند. همچنین لازم نیست هیئت مدیره مواد تشکیل دهنده مکمل های غذایی را قبل از شروع فروش محصولات تایید کند.

وقتی صحبت از استفاده از مکمل های غذایی می شود، مقررات FDA در مقایسه با مواردی که برای غذاها و داروها استفاده می شود متفاوت است، زیرا مسئولیت فعالیت پس از بازاریابی از طریق نظارت بر ایمنی و همچنین اطلاعات محصول وجود دارد.

  1. نظارت بر امنیت – مقررات سازمان غذا و دارو در مورد مکمل های غذایی مستلزم نظارت بر ایمنی هر گونه محصولی است که در بازار عرضه می شود. اگر FDA باید با ممنوعیت استفاده از یک مکمل غذایی خاص اقدامی انجام دهد، هیئت مدیره باید ثابت کند که این کار را انجام داده است.
  2. مقررات FDA برای مکمل های غذایی را می توان در میان بررسی ها، ادبیات علمی، مطالعات، گزارش ها و همچنین نظرات عمومی صادر کرد.
  3. این اتفاق در سال 1997 رخ داد، زمانی که آنها پیشنهاد کردند مقدار آلکالوئیدهای افدرین را با توجه به عوارض جانبی فراوان گزارش شده محدود کنند.
  4. اطلاعات محصول – مقررات مربوط به مکمل های غذایی شامل نظارت بر صحت اطلاعات روی برچسب است. اساساً، آنها باید آنچه را که در محصول وجود دارد روی برچسب بیرونی فاش کنند.
  5. در مرحله بعد دستورالعمل استفاده، سایر مواد تشکیل دهنده به ترتیب نزولی، پانل اطلاعات مکمل، نام سازنده و آدرس تماس در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر در مورد محصول وجود دارد.
  6. اقدام توصیه شده – مقررات FDA در مورد مکمل های غذایی نیز به سمت ایجاد شیوه های تولید خوب یا شکل کوتاه تر – GMPs برای تولید کنندگان مکمل های غذایی حرکت می کند. برای اطمینان از صحت و مقدار مناسب موادی که باید در مکمل غذایی موجود در بازار گنجانده شود، می توانید سازنده مطابق با GMP را انتخاب کنید.