موضوع عدم تامین برق منطقه ویژه اروند در کمیسیون انرژی بررسی شدبه گزارش بازار، عبدالعلی رحیمی مظفری در تشریح جلسه امروز (یکشنبه ۱۸ اردیبهشت) کمیسیون مجلس شورای اسلامی، گفت: در جلسه امروز درخواست از نمایندگان برای اعضای ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم تامین برق منطقه ویژه اروند. توسط سازمان برق منطقه‌ای خوزستان مورد بررسی قرار گرفت و بحث‌های مرتبط در این زمینه و موضوع استنکاف از قانون توسط سازمان مربوطه شد.

نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای جلیل مختار نماینده آبادان به‌عنوان نماینده درخواست‌کنندگان اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه در این زمینه، توضیحاتی را در نهایت با توجه به این موضوع ارائه کرد که به بررسی بیشتر نیازهایی که باید ارائه شود. جلسه مشترکی با یکی از نواب رئیس کمیسیون، حضور وزارت نیرو و نماینده درخواست‌کنندگان می‌شود و اگر قانع نشدند، رای‌گیری صورت می‌گیرد تا بر حسب آن درخواست ماده ۲۳۴ به صحن ارجاع شود، بنابراین این موضوع فعل در مرحله بررسی است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون بعدی درباره «بررسی طرح حمایت از آسیب‌دیدگان قطع مکر برق» اما از آنجایی بود که اشکالات بسیاری در نگارش متن، مسائل قانونی و… مطرح شد. کمیته این موضوع را مجدداً بررسی کرد چراکه حل به این موضوع نیاز به تصویب قانون جدید نیست و باید بر روی قوانین قبلی و پرداخت برای تصمیم گیری در مورد تصمیم گیری انجام شود.