موضوعی افزایش پله های تعرفه های برق در قبوضبه گزارش بازار، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اینکه طبق بند (ی) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ تعرفه‌های برق ازمن ماه افزایش یافته است. هر واحد مصرفی این پله ها نسبت به الگوی تعیین شده، صد کیلووات ساعت به صد کیلووات ساعت مشخص می شود که این روند پله ها را افزایش می دهد.

وی گفت: دوره‌های سال به دو بخش گرم و غیر گرم و اقلیم به 5 بخش شامل یک گرمسیر یک، گرمسیر 2، گرمسیر 3 وگرمسیر 4 تقسیم می‌شود که الگوی مصرفی در ماه‌های گرم و غیر گرم این اقلیمی‌ها را می‌شود.

برق برق ادامه داد: در شیراز عادی مانند تهران، اصفهان و تا 85 درصد مساحت کشور شامل الگوی مصرفی در ماه‌های غیر گرم 200 کیلو گرم ساعت و در ماه‌های گرم 30 کیلووات ساعت صنعت است که این رقم در اقلیم گرمسیری یک ماه است. گرم 300 کیلووات ساعت تعیین شده است.

رجبی مشهدی افزود: قیمت برق برای پله اولی که یارانه دریافت می‌کند، تفاوتی با سال‌های گذشته ندارد، اما در پله‌های بعدی قیمت نفت قیمت تامین برق که ۳۰۷ تومان به ازای هر کیلووات است؛ می‌شود. خواهد شد.

وی افزود: با توجه به محدودیت‌های وزارت نیرو برای تامین برق، مشترکین پرمصرف میزان مصرف خود را کاهش می‌دهد که این روند با استفاده از کنترل مصرف وسایل سرمایشی به کار می‌رود.