موج سوراخ‌های سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی در داخل سرزمین‌های اشغالیسرویس بین‌الملل آنلاین خبری تهران‌نیوز ـ حسین بوذری؛ همه شما‌ساله همزمان جمعه پایانی ماه مبارک رمضان کدام ممکن است امام خمینی(ره) امروز را روز حمایت مناسب به همین دلیل افراد فلسطین خواندند، ملت‌های اسلامی ازجمله ایران اسلامی همراه خود اتحاد مثالزدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همپای {یکدیگر} در داخل راهپیمایی روز جهان قدس نمایندگی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایات رژیم غاصب صهیونیستی علیه افراد مظلوم فلسطین را محکوم می‌کنند.

{حمله} نیروهای رژیم وانمود کردن صهیونیستی به مسجدالأقصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بمباران جنوب لبنان دلایلی بود کدام ممکن است امام خمینی (ره) در داخل ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ همراه خود صدور پیامی به همین دلیل مسلمانان جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌های اسلامی خواست برای نیاز به کردن بازو پیشرفته ترین و پیشرفته ترین رژیم صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانان آن قرار است به هم بپیوندند.

روز جهان قدس در داخل خاص امام خمینی(ره)، مقام معظم مدیریت، مراجع عظام تقلید کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیدحسن نصرالله جایگاه ویژه‌ای داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارد، به منظور که امام خمینی (ره) روز قدس را 9‌تنها واقعی روز فلسطین، متوسط روز اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز حکومت اسلامی دانسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را مقدمه‌ای برای بسیج عادی اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل حزب مستضعفین در داخل تمام دنیا راه اندازی شد کرده است.

همراه خود نامگذاری روز جهان قدس به همین دلیل سوی امام خمینی(ره) نهضت ضدصهیونیستی در این کره خاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای اسلامی تعیین کنید گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 ماه به 12 ماه مکان های بین المللی به پلیدی این رژیم غاصب اصولاً پی بردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت‌ها انگشتان پا به پای هم در داخل راهپیمایی علیه رژیم وانمود کردن صهیونیستی صف واحد تشکیل دادند.

بعد به همین دلیل نامگذاری جمعه پایانی 12 ماه {به روز} جهان قدس به همین دلیل سوی امام خمینی(ره)، جایگاه رژیم غاصب صهیونیستی نزد پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت‌ها تنزل کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این رژیم اکنون در داخل وضعیت امور بحرانی رفتن می‌برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد فلسطین روزمره همراه خود احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی به قریب الوقوع بودن می‌نگرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی همراه خود توسل به مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی درصدد است به هرشکل قابل انجام به بقای شخصی شکسته نشده دهند، غافل به همین دلیل اینکه عمر این رژیم وانمود کردن رو به نوک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمارش معکوس برای نابودی رژیم صهیونیستی تحریک کردن شده است.

خبرنگار بین‌الملل آنلاین خبری تهران‌نیوز در نقطه از روز جهان قدس ذکر شد‌وگویی را همراه خود عابد اکبری، کارشناس امتیازات بین‌الملل آماده سازی دانش است به همان اندازه {شرایط} کنونی رژیم غاصب صهیونیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه از دوام فلسطین را مورد ارزیابی قرار دهد.

گپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد «تهران‌نیوز» همراه خود اکبری در داخل پی می‌آید:

تهران‌نیوز: {در حال حاضر} {شرایط} جبهه از دوام فلسطین را روش ها تجزیه و تحلیل می‌کنید؟

اکبری: جبهه از دوام احتمالاً در داخل 4 12 ماه قبلی در داخل برخی بخش‌ها دچار محدودیت شده باشد یا نباشد، با این وجود در داخل چند مورد آخر دهه گذشته قبلی صحبت دانستن درباره جبهه از دوام، اشغالگری صهیونیست‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقانیت فلسطینیان، مقاومتی‌ها در داخل اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر عوامل جهان هزینه مربوطه‌های زیادی داشت.

به {واسطه} قعالیت‌های نرمی کدام ممکن است جبهه از دوام در داخل 12 ماه‌های قبلی مشارکت در دانش، همین الان این هزینه مربوطه‌ها از نزدیک به کاهش پیدا کرده، به منظور که شاهدیم کدام ممکن است حتی در داخل اروپا جریانات حامی فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جبهه از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضدصهیونیبستی قابل توجه تعداد زیاد شده است.

حمایت کودکان ecu به همین دلیل فلسطینیان مظلوم

حتی در داخل ملت آلمان کدام ممکن است همراه خود مصوبه پیشرفته ترین و پیشرفته ترین ملزم به حمایت به همین دلیل هولوکاست هستند، با این وجود فناوری جدیدترین آلمانی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگران این ملت به انتقادات قابل توجه به همین دلیل پوشش حامی ظلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرور پیشرفته ترین و پیشرفته ترین آلمان دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این آرم می‌دهد کدام ممکن است جبهه از دوام در داخل بخش لوس‌افزاری توفیق قابل توجه زیادی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانسته دغدغه حمایت به همین دلیل افراد مظلوم فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایستادن تا غربی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی را در داخل کشورهای ecu رشد دهد.

در داخل کشورهای قلمرو‌ای نیز شاهد حمایت فناوری‌های نوجوان به همین دلیل جمله کودکان عرب به همین دلیل فلسطینیان هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان این مکان های بین المللی به همین دلیل وادادگی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌های شخصی مقابل رژیم صهیونیستی از نزدیک زنده هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر ورود به میدانی به محله عرب قلمرو داشته باشیم درمی‌یابیم کدام ممکن است واقعیت واقعی همراه خود آن قرار است یک چیز کدام ممکن است پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌های عربی ترسیم کرده‌اند کاملاً متفاوت است.

نیروهای از دوام در داخل 12 ماه‌های جدیدترین در داخل بخش لوس به توفقیات زیادی بازو یافته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مقابل پوشش‌های رشد‌طلبانه صهیونیستی همراه خود امکانات ایستاده‌اند.

تهران‌نیوز: تذکر خواهید داشت دانستن درباره {شرایط} داخل رژیم صهیونیستی تقریباً در مورد فاجعه‌های سیاسی این رژیم {چیست}؟

اکبری: سوراخ‌های سیاسی قابل انتساب به یکسری سوراخ‌های اجتماعی است، مخصوصاً در داخل {هر} محله‌ای سوراخ‌های سیاسی تفسیر کنید قابل انتساب به سوراخ‌های اجتماعی است کدام ممکن است به همین دلیل 12 ماه‌های در گذشته اساس دوانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مضامین موجب شده این سوراخ‌ها به جستجو در داخل رأس امکانات شخصی را نمایان تدریجی.

به عنوان تصویر در داخل انتخابات فرانسه گردش راست همراه خود گردش جایگزین راست دچار سوراخ شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این قابل انتساب به تأمل محله‌ای است کدام ممکن است شخصی را بروز دانش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سرزمین‌های اشغالی هم سوراخ‌های قابل انتساب به محله ممکن است وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین الان رژیم صهیونیستی همراه خود سوراخ‌هایی مواجه شده کدام ممکن است هرروز در داخل جاری عمیق‌تر شدن است.

{درگیری}‌های قومی در داخل سرزمین‌های اشغالی همراه خود رویداد {فوتبال}

این سوراخ‌ها به همین دلیل اختلافات غیر سکولار در داخل سرزمین‌های اشغالی بین گردش سیاسی مختلف به همان اندازه سوراخ‌های زیبایی شناختی نشئت می‌گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون این سوراخ‌ها بین گروه ۳۰ درصدی عرب سرزمین‌های اشغالی ساکن هستند همراه خود سایر گردش‌ها ممکن است وجود داشته باشد.

حتی {درگیری}‌های قومی در داخل سرزمین‌های اشغالی همراه خود برگزاری رویداد {فوتبال} نیز دیده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موجب شده به همان اندازه نیروی کار‌های سرزمین‌های اشغالی همراه خود سایر نیروی کار‌ها {مسابقه} ندهند هر دو تماشاگران {فوتبال} در داخل سرزمین‌های اشغال الفاظی زشتی را در داخل استادیوم‌ها علیه نیروی کار‌ها به {کار} می‌برند، {در حالی که} این نیروی کار‌ها به همین دلیل ساکنان رژیم صهیونیستی هستند.

به همین دلیل سوراخ‌های اجتماعی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قومی در داخل سرزمین‌های اشغالی هرروز جسورانه‌تر می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خداوند در داخل قرآن کریم وعده دانش کدام ممکن است اگر خواهید داشت به همین دلیل بیرون از در به آن ها مورد توجه قرار گرفت کنید خیال می‌کنید قدرتمندند، {در حالی که} این دشمنان (رژیم صهیونیستی) در داخل در سراسر شخصی سوراخ‌های عمیقی دارند، قابل انتساب به این سوراخ‌ها نیز فرومی‌پاشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروپاشی رژیم صهیونیستی هم قابل انتساب به همین سوراخ‌ها خواهد بود، احتمالا.

همین الان مشاهدات میدانی آرم می‌دهد کدام ممکن است سوراخ‌های زیبایی شناختی، غیر سکولار، اجتماعی، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … در داخل درون رژیم صهیونیستی موج می‌زند سرزمین‌های اشغالی به خوانایی قابل تفسیر است.

تهران‌نیوز: در داخل 12 ماه‌های قبلی شاهد سازش را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال‌سازی روابط میان برخی کشورهای عربی همراه خود رژیم صهیونیستی ازجمله امارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحرین بوده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اکنون نیست به همین دلیل مکان های بین المللی مخفیانه این روابط را نگه داشتن کرده‌اند؛ پرس و جو اینجا است کدام ممکن است خواه یا نه سازش میان اعراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل نتیجه در سبک شدن مشکل فلسطین می‌شود هر دو کاملاً برعکس ملت‌های آزادیخواه ممکن است علاوه بر این علیه کشورهای خیانت‌{کار} از دوام فلسطین بشورند؟

اکبری: پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌های سازشکار همراه خود رژیم صهیونیستی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌های فرومایه‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانده‌ای هستند کدام ممکن است ترسناک ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقای شخصی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل پشت این دلخوری کردن در عوض قابل ارزیابی است، با این وجود {پاسخ به} این {انگیزه} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلخوری کردن پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌های سازشکار همراه خود رژیم صهیونیستی 2 گونه است؛ نخست اینکه این پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌ها به افراد شخصی رجوع می‌کنند کدام ممکن است منشأ امکانات {هر} پیشرفته ترین و پیشرفته ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمکومت افراد هستند.

عالی دسته {پاسخ} هم رجوع به امکانات‌های عظیم (امکانات‌های فرامنطقه‌ای هر دو بازیگران تأثیرگذار) است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌های سازشکار خیال می‌کنند همراه خود رجوع به این امکانات‌ها می‌توانند فروماندگی شخصی را برطرف کنند.

به همین دلیل پیشرفته ترین و پیشرفته ترین‌های امارات، بحرین، سودان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغرب کدام ممکن است همراه خود روال‌سازی اتصال همراه خود رژیم صهیونیستی درصددند ذلت‌شان را همراه خود {پیوند} همراه خود امکانات‌های به به نظر می رسد عظیم، با این وجود پوشالی جبران کنند به همان اندازه خللی بر ایمنی‌شان راه اندازی نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم پهلوی مناسبت این حکومت ظالم بود کدام ممکن است در پایان مشتاق در مورد افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام خمینی(ره) سرنگون شد.

حکومت‌ها برای اینکه خلأ امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامنی‌شان را به خیال شخصی برطرف کنند، اگر در جهت غیر به همین دلیل افراد شخصی {حرکت} کنند در پایان همراه خود شکست مواجه می‌شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روندی کدام ممکن است برخی رژیم‌های مرتجع عربی برای جبران فروماندگی شخصی دنبال می‌کنند در داخل نیاز به‌مدت زمان همراه خود مشکل‌های ایمنی داخل مواجه خواهند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرنوشتی کدام ممکن است رژیم پهلوی تخصص کرد قطعاً در داخل پیش بینی رژیم‌های مرتجع عربی سازشکار همراه خود رژیم صهیونیستی خواهد بود، احتمالا.

تهران‌نیوز: شهید حاج قاسم سلیمانی چه نقشی در داخل افزایش از دوام فلسطین داشت؟

اکبری: شهید سلیمانی 2 موقعیت {غیرقابل انکار} در داخل قبال افزایش جبهه از دوام داشت؛ نخست موقعیت سرپرست میدانی کدام ممکن است ممکن است بخواهید ارزیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم شهید سلیمانی الهام‌فاز {حرکت} جبهه از دوام بود کدام ممکن است این موقعیت فرازمانی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی بعد به همین دلیل مبایعه نامه شهید سلیمانی تأثیر این موقعیت همچنان باقی است.

به همین دلیل سوی اکنون نیست شهید سلیمانی انسجام‌فاز نیروهای از دوام بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاج قاسم {شخصیت} الهام‌بخشی برای از دوام بود، به منظور که وقتی اسم از دوام بر زبان‌ها جاری می‌شود، بیهوش یاد حاج قاسم اقامت می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تذکر می‌رسد موقعیت حاج قاسم در داخل حیات جبهه از دوام کلیدی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی {برجسته}‌تر به همین دلیل نقشی کدام ممکن است به‌عنوان فرمانده در داخل میدان داشت.

انتهای پیام/*