موارد دلاری / برنامه های حمایتی دولت جواب نمی دهد / رشد 1400 زیر ذره بین


بر اساس گزارش ها شبکه خبری تهرانمهمترین سرفصل ها روزنامه های اقتصادی پنجشنبه 26 خردادماه موضوعاتی همچون بحران اجاره بها در بازار مسکن، تامین نقدینگی موضوع اصلی صنعت و معدن، رونق بورس با اهرم دلار، برنامه ویژه توسعه میادین نفت و گاز . ، رشد 1400 زیر ذره بین.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

1400 رشد زیر ذره بین / برنامه ویژه توسعه میادین نفت و گاز / بحران اجاره بها در بازار مسکن1400 رشد زیر ذره بین / برنامه ویژه توسعه میادین نفت و گاز / بحران اجاره بها در بازار مسکن1400 رشد زیر ذره بین / برنامه ویژه توسعه میادین نفت و گاز / بحران اجاره بها در بازار مسکن1400 رشد زیر ذره بین / برنامه ویژه توسعه میادین نفت و گاز / بحران اجاره بها در بازار مسکن1400 رشد زیر ذره بین / برنامه ویژه توسعه میادین نفت و گاز / بحران اجاره بها در بازار مسکن1400 رشد زیر ذره بین / برنامه ویژه توسعه میادین نفت و گاز / بحران اجاره بها در بازار مسکن1400 رشد زیر ذره بین / برنامه ویژه توسعه میادین نفت و گاز / بحران اجاره بها در بازار مسکن

انتهای پیام/