مه غلیظ جاده های زنجان را فرا گرفته استعبدالحسین علی اکبری در گفتگو با خبرنگار بازار به وضعیت تردد در جاده های استان زنجان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مه علیظ گردنه های استان کوهستانی را فرا گرفته و رانندگان از چراغ مه شکن استفاده می کنند.

وی اظهار کرد: مه گردنه های کوهستانی زنجان به طارم، زنجان به ماهنشان و زنجان به تهم و چورزق محسوس است و رانندگان با دقت و حوصله رانندگی کنند.

مدیرکل راهداری استان زنجان گفت: در حال حاضر اکیپ راهداری در گردنه کوهستانی و صعب العبور به طور شبانه روزی برای مسافران و رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استانی خدمات ارائه می دهند.

علی اکبری تاکید کرد: رانندگانی که قصد دارند برای اطلاع از وضعیت جاده های این استان و کشور با سامانه۱، سایت www.4ir و نرم افزاری ۱۴۱۱ ارتباط برقرار کنند.