مقررات اصلاح کردن کالای محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارکس معطل نمی‌ماندبه {بازار}، علی بهادری جهرمی خاص پیشرفته ترین و پیشرفته ترین در داخل صفحه وب شخصی شده شخصی در داخل توییتر نوشت: «مقررات اصلاحی محصولات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فارکس ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ رئیس جمهور رئیس جمهور تصویب شد کدام ممکن است نیازمند تصویب ۱۴ آئین‌نامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قانون سرانگشتی تکلیفی است. جلوگیری از تکرار مسئله قبلی در داخل معطل {ماندن} اجرای مقررات، نامه توصیه توصیه {برای هر} منصفانه به همین دلیل اسبابک ها در امروز به سیستم های مربوطه قرار داده شد».