معیشت 1000 خانواده استان بوشهر در داخل بازو زنبورهای ملکه| عسل کُنار کنار هم قرار دادن استنوذر منفرد در داخل اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار {بازار} تصدیق شد: جهاد کشاورزی استان بوشهر در داخل 12 ماه ۱۴۰۱ احتمالاً بیشترین همت شخصی را برای تعیین ساختار ایمن نوجوانان محلی به {کار} بسته نرم افزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید به فضل خدا به {نتایج} تذکر برسیم.

وی افزود: در داخل بخش باغداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم چنین مزارع کشاورزی، همراه خود تمهیدات مورد نیاز برای صادرات کالا، انقلابی ابتدایی راه اندازی میشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این راه اندازی حرفه، وضعیت امور معیشتی تولیدکنندگان نیز تقویت خواهد کشف شد.

رئیس گروه جهاد کشاورزی استان بوشهر خاطر نماد کرد: در داخل بخش شیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبزی‌پروری نیز زیربنایی مشارکت در می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان‌های بی بها پرورش میگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ماهی در داخل قفس بهترین راه‌اندازی احتمالاً وجود خواهد داشت.

منفرد مطمئن کرد: در داخل زمینه زنبورداری نیز در داخل 12 ماه ۱۴۰۱ ابزار محوری برای تأمین منصفانه ابزار در داخل زمینه تأمین عسل راه اندازی می‌شود کدام ممکن است گامی ابتدایی در داخل نتیجه گیری مانترا 12 ماه است.

وی همراه خود خاص اینکه در داخل استان بوشهر ۱۱۵ هزار کندوی زنبور عسل ممکن است وجود داشته باشد: بیش به دلیل ۳ هزار نفر شامل می شود منصفانه‌هزار زنبوردار محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ هزار زنبوردار غیر محلی در داخل استان سرزنده هستند.

رئیس گروه جهاد کشاورزی استان بوشهر به دلیل تأمین ۱۳۰۰ تن عسل خالص مرغوب در داخل استان بوشهر خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: شهرستان جم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشتستان احتمالاً بیشترین میزان تأمین عسل را دارند.

منفرد داشت: درو کردن عسل کُنار در داخل استان به دلیل هفته اول تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۴۵ روز یکپارچه ممکن است داشته باشد.