معوقات بانکی با اعتبارسنجی کنترل خواهد شد| کاهش شبکه بانکی در پرداختبه گزارش بازار به نقل از ایبنا، حجت الله فرزانی؛ کارشناس مسائل پولی و بانکی درباره ویژگی‌های ارائه پیشنهادات مثبت اعتبارسنجی به خبرنگار ابینا گفت: اعتبارسنجی اعتبار توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری به ویژه برای تسهیلات خرد در بانکداری‌های داخلی عملیاتی شده و در دنیا مخصوصا توسعه یافته‌ها از این روش برای سیستم بانکداری خود استفاده می‌شود. می کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: اعتبارسنجی در بانکداری برای کسی پوشیده نیست و بانک‌ها و موسسات اعتباری نباید درباره این موضوع غفلت کنند. اعتبارسنجی توسط بانک‌ها برای مردم واقعی و حقوقی انجام می‌گیرد و نمی‌تواند معتبر باشد به این معناست که فرد در پرداخت اقساط و قبوض خود به موقع اقدام کند و محدود کند و یا اینکه نسبت به آن متعهد نباشد.

کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص مشخص است: جمله بالا به این معناست که نامنظم بودن در پرداخت‌ها در اعتبار اعتباری اعتبار خواهد بود و اعتبار روش مورد بحث به این دسته ممنوع و محدود می‌شود. برهمین اساس ارزیابی به بسیاری از افرادی که در کشور کمک می کنند، بسیار می کند.

فرزانی در ادامه تاکید کرد: اعتبارسنجی باعث خواهد شد، تسهیلات در کشور بازتوزیع شود و اعطای آن عدالت به تحقق برسد. از دیگر تأثیرات عملیاتی شدن اعتبار برای کاهش اعتبار بانکی خواهد بود چرا که این روش به افکاری خواهد رسید که کمتری را متوجه سیستم بانکی کشور می‌کنند. این افراد در بازپرداخت منظم و معمولاً بدون بدهی هستند که در حقیقت معوقات بانکی در آینده با این روش به کنترل در می‌آید.

وی درباره روش‌های اعتبارسنجی افزودن: اجرای نیازسنجی کامل اعتبار دارد تا سامانه‌هایی در اختیار بانک قرار گیرد تا افراد مسئول ارزیابی اعتبار از طریق آن به اطلاعات درست حساب یا بد حساب بودن آن را در رابطه با قبوض و پرداخت اقساط درست و حسابی انجام دهند. دقیقی به دست آورد. برهمین اساس نیاز است تا دسترسی به سامانه‌هایی مانند ثبت احوال، اداره ثبت شرکت‌ها و املاک و مستغلات محقق شود.