معادن زغال سنگ جان میگیرندبه گزارش بازار فرید دهقانی گفت: امسال برای اولین بار 300 میلیارد تومان از منابع داخلی برای توسعه و گسترش اکتشاف در بخش معادن در نظر گرفته شده است که از این میزان بخشی را برای آماده سازی، تجهیز و افزایش ایمنی از غالل سنگ قرار داده است. im

وی ادامه داد:زغال سنگ یکی از بخش‌های مهم معدنی در کشور است که صندوق‌های بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی خود را به حمایت‌های لازم و درمان در این بخش داده است.

به گفته دهقانی این 300 میلیارد تومان که به عنوان اهرم اعتباری قرار داده شده اعتباری برای بالغ بر 500 میلیارد تومان در کنار خود ایجاد می‌کند و فقط و فقط برای تجهیز معادن زغال سنگ و تجهیز بخش اکتشاف در نظر گرفته شده است.