مصرف لحظه ای آب در تهران ۴۰ هزار لیتر بر ثانیهبه گزارش بازار، علی اکبر ملکوتی: با حجم ذخایر ۸۰۰ هزار مترمکعب، میزان مصرف ۴۰ هزار لیتر بر لیتر است. بر اساس معیارهای فعلی باید حجم ذخایر مخازن یک میلیون و چهارصد هزار مترمکعب باشد که به همین دلیل باعث حجم ذخایر افت کند.

وی در ادامه گفت: خشکسالی‌های پی در پی سه سال باعث شد که میزان ذخایر آب شرب تهران ۲۲ درصد کاهش پیدا کند که باعث کاهش مخاطره شود.

وی در پایان افزود: بنابر اعلام سازمان هواشناسی در آبان ماه، بارش‌ها با خطر خواهد بود. مردم در مصرف خود مدیریت کنند و از آب شرب برای محیطحی و ماشین استفاده نکنند و برای ظروف و استحمام هم مدت زمان را کوتاه کنند تا آب پایدار بماند.